Menu Sluiten

Intern Transport


Intern transport

Informatie over intern transport.

Intern transport is het vervoer van goederen binnen een fabrieksterrein of bedrijfsterrein, vaak met speciaal daarvoor ingerichte voertuigen of andere transportmiddelen.

Intern transport gaat bijvoorbeeld om vervoer van grondstoffen van een opslag naar een productielocatie, de afvoer van eindproducten naar een magazijn, of het transporteren van goederen uit een magazijn naar een vrachtwagen voor vervoer naar de klant.

Typische vervoermiddelen voor intern transport zijn heftrucks, palletwagens en zijladers, maar ook goederentreinen worden wel gebruikt voor intern transport, bijvoorbeeld bij hooghovens en staalfabrieken. Ook vaste constructies als transportbanden, lopende banden en buizenpost gelden als intern transport.

Intern transport is een activiteit die tot doel heeft goederen, producten, en grondstoffen intern te vervoeren. Het intern transport van afgewerkte goederen omvat gewoonlijk het vervoer van materialen tussen verschillende locaties binnen het fabrieksterrein.

Intern vervoer kan ook betrekking hebben op het vervoer van afgewerkte goederen van de ene locatie naar de andere.

Een van de doelstellingen van intern transport is de vermindering van de arbeidskosten. Er wordt van uitgegaan dat de arbeidskosten in bijna alle bedrijfstakken de grootste uitgavenpost is. Intern vervoer helpt de invloed van arbeidskosten te minimaliseren door gebruik te maken van efficiƫnte transportmiddelen zoals heftrucks, reachtrucks, hoogtewerkers enz.

op de meest kosteneffectieve locaties.

Een goede organisatie van het interne transport van een bedrijf wordt ook gebruikt als strategie om de productiviteit van het bedrijf te verhogen en zijn marktpositie te verbeteren.

Intern transport speelt een belangrijke rol in het beheer van de toeleveringsketen. Het helpt de snelheid van de bevoorrading te verbeteren door gebruik te maken van de juiste middelen op de meest geschikte plaats. Interne transportmiddelen zorgen ervoor dat op efficiente wijze grondstoffen en afgewerkte producten van de ene naar de andere locatie worden vervoerd.

Het kan ook verwijzen naar machines die afgewerkte producten en grondstoffen tussen locaties verplaatsen.

De meest gebruikte transportmiddelen bij intern transport zijn vorkheftrucks en aanverwanten.

Veel productieprocessen maken gebruik van intern transport, zoals de transportbanden in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie. Een transportband optimaliseert de doorlooptijden, wat belangrijk is in het productieproces omdat de doorlooptijden in het productieproces vaak de belangrijkste factoren zijn voor kostenoptimalisatie. Interne transportsystemen moeten voldoende ruimte laten tussen de componenten.

Dit verbetert de bruikbaarheid van het productieproces.

Info over intern transport

De discipline van Intern transport

Intern transport en risico.

Intern transport is niet zonder risico.

Er bestaat steeds risico van beschadiging of vernietiging van activa als gevolg van onjuiste behandeling, risico van letsel, schade aan apparatuur en eigendommen als gevolg van slechte laadprocedures, en risico van diefstal als gevolg van slechte opslagsystemen en ga zo maar door.

Wanneer er sprake is van onjuiste behandeling van het intern transport bestaat de kans dat het materieel wordt beschadigd en vernietigd. De apparatuur loopt het risico te worden beschadigd wanneer deze niet op de juiste wijze wordt vervoerd.

Ook wanneer de goederen niet op de juiste wijze worden vervoerd, bestaat de kans dat zij worden beschadigd.

Meer info over intern transport nu op hefx.be.

Tags

Bolzoni Auramo | Elektrische Aangedreven Heftrucks | Ep Equipment Heftrucks | Ep Equipment | Heftafel Advies Op Maat | Heftafels Bolzoni Auramo | Heftafels |